Miljø.

 

 

Arbeidmiljø.

 • Gartneriet har en ambisiøs HMS plan som følges opp med evaluering og møter flere ganger i året. 
   
 • Vi har ved ombygging av gartneriet nesten eliminert behovet for tunge løft, og alle dyrkingsbord og pakkelinjer er plassert i optimal arbeidshøyde 
   
 • Vi satser på felles sosiale tiltak, for å styrke samholdet i bedriften.  
 • Vi har bevisst forsøkt å redusere bruken av sprøytemidler til et minimum, og disse er redusert med ca. 80% pr produsert enhet.   

 

Høsting av tulipaner   Pakkelinje             

 

 

 

 

Ytre Miljø. 

 • Allerede i 1985 bygde vi det som da var det mest energieffektive anlegget man kunne få slik at man minimerte fyringsbehov pr kvadratmeter. Et stort anlegg med lite sideflater, doble akrylplater i taket og varmereflekterende aluminiumsgardiner representerte det ypperste av teknologi den gangen. 
   
 • I 1997 tok vi dette et steg videre, og moderniserte anlegget med dyrkingsbord som ruller både på langs og på tvers. Dermed mer enn halverte vi antall kvadratmeter som gikk bort til ganger og atkomstveier.  
 • I 2006 bygde vi en avdeling på 2 mål med dyrking i 3 etasjer, for ytterligere å spare energi der dette er mulig. 
   
 • I 2007 investerte vi i et biovarmeanlegg som gjør at all oppvarming skjer ved bruk av biobrensel. Det vil si at vi resirkulerer CO2 uten å slippe ut ny CO2 til naturen – vi fyrer karbonnøytralt. 
   
 • I tillegg har vi redusert bruken av sprøytemidler drastisk.