J. Karlsen Gartneri er Nordens største spesialgartneri for tulipanproduksjon. Vi har 14 mål med veksthus. I tillegg har vi over 6 mål med haller med kjølelager, plantehall, pakkelinjer, administrasjon etc. Gartneriets logistikk og produksjon er tilpasset vårt behov som leverandør av et komplett sortiment tulipaner. 

 J.K Gartnei

 

De siste årene har vi satset hardt på å få en god miljøprofil.

I 2006 bygget vi en avdeling i 3 etasjer for bedre å utnytte arealet med mindre energibruk. Også her installerte vi varmereflekterende aluminiums-gardiner

I 2007 investerte vi i et avansert fyringsanlegg for biomasse, der vi kan benytte flere typer biobrensel. På denne måten bruker vi kun CO2 nøytralt brensel til oppvarming.

I 2010 helautomatiserte vi all bordbevegelse i gartneriet, slik at vi ikke lenger trenger å gå rundt i gartneriet for å høste, bordene kommer inn til sentrale områder for høsting og pakking. Dette systemet sikrer også bedre utnyttelse av arealet.

I 2011 skiftet vi 12 000 m2 takplater for å sikre bedre utnyttelse av dagslyset og dermed redusere behovet for kunstig belysning.

TulipanerLogistikken i gartneriet er bygget slik at nye bord med små tulipaner går på egne baner helt bakerst i veksthuset. Der står de og vokser. Ettersom tulipanene utvikler seg, beveger bordene seg framover i gartneriet. Hver gang de passerer fra en rekke til den neste, passerer de også en vanningsstasjon. Vårt datasystem følger hvert bord, og vi vet akkurat hvor de forskjellige holdene med ulike sorter befinner seg, og dette visualiseres med ulike farger på skjermen. Vi kan gi ulik gjødsel ettersom hva slags tulipaner som passerer en vanningsstasjon.

                            En avdeling med tulipaner omtrent 1 uke før de er høsteklare.